X
Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στην παρούσα σελίδα καθορίζονται οι όροι χρήσης της Iστοσελίδας www.luxury-moms.comτης επιχείρησης ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με έδρα την 28ης Οκτωβρίου 10 Πανόραμα Θεσσαλονίκης και υποκατάστημα στην Βασ. Γεωργίου 3 Μαρούσι Αττικής και των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

1. Μερικά βασικά που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτούς τους όρους χρήσης

1.1. Τι είναι αυτό το έγγραφο και ποιοι είμαστε εμείς: Διαβάζετε ένα νομικό έγγραφο, το οποίο είναι η συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, τον Πελάτη μας (εφεξής αναφερόμενος στο παρόν έγγραφο ως «εσείς», «σας» ή ο «Πελάτης») και εμάς. Συμφωνείται με τους όρους χρήσης που παρουσιάζονται κατωτέρω, όλοι εκ των οποίων αποκαλούνται η «Συμφωνία». Εμείς είμαστε η επιχείρηση "LUXURYMOMS" και είμαστε ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας και ο πάροχος μιας σειράς υπηρεσιών που σχετίζονται με την Iστοσελίδα. Στο παρόν έγγραφο αναφερόμαστε σε μας τους ίδιους ως «LUXURYMOMS», «εμείς», «εμάς» ή «δικό μας» και αναφερόμαστε σε εμάς.

1.2. Τι κάνουμε: Παρέχουμε μια πλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας Ιστοσελίδας, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.) όπου, οι τοπικοί πωλητές (συλλογικά, «Πωλητές»), μπορούν να παρέχουν προς πώληση ή ενοικίαση μεταχειρισμένα προϊόντα για παιδιά, δηλ. παιχνίδια, ρουχαλάκια, εξοπλισμό bebe, και άλλα προϊόντα (συλλογικά, «Είδη»), τα οποία απευθύνονται κατά βάση σε ιδιώτες – οικογένειες που έχουν παιδιά. Ως πάροχοι μιας πλατφόρμας, βοηθάμε στη διευκόλυνση των συναλλαγών για τα Είδη στην πλατφόρμα μας. Παρέχουμε έναν τόπο διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης των συναλλαγών για τους Πωλητές και εσάς. Μπορούμε επίσης να είμαστε ένας Πωλητής. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την παρούσα Συμφωνία, μπορεί να έχετε άλλες συμβατικές σχέσεις με διαφορετικές νομικές οντότητες, όταν αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα.

1.3. Τι αποτελούν όλες οι νομικές σχέσεις; Οποιοδήποτε Είδος κι αν αγοράσετε ή ενοικιάσετε μέσω της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του εν λόγω Πωλητή. Η ιστοσελίδα, η εταιρεία μας, δεν ευθύνεται για την πώληση και για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που προκύπτει από ή ανάμεσα σε εσάς και τον Πωλητή.

1.4. Τι κάνουμε ακόμα: Μπορούμε να αποστέλουμε ενημερωτικά δελτία και άλλες ανακοινώσεις σε σας. Προκειμένου να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια επιπλέον πράγματα για εσάς. Ρίξτε μια ματιά για τις λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές μας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου.

1.5. Πεδίο εφαρμογής : Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες μας είναι μόνο για τη δική σας εμπορική ή προσωπική χρήση. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μόνο μέσω της εφαρμογής μας, τους τυποποιημένους φυλλομετρητές του παγκόσμιου ιστού και κινητών συσκευών και σε παρόμοιες εφαρμογές των καταναλωτών, αλλά όχι με οποιοδήποτε robot, spider, αναγνώστη offline, εφαρμογή αναζήτησης/ ανάκτησης τοποθεσίας ή άλλη χειροκίνητη ή αυτόματη συσκευή, εργαλείο ή διαδικασία για την ανάκτηση, δείκτη, ή εξόρυξη δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, μέσω scraping, spideringή κατ’ άλλο τρόπο. Κατ' εξαίρεση, η οποία είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από εμάς, οι διαχειριστές των δημόσιων μηχανών αναζήτησης μπορούν να χρησιμοποιούν spidersγια να αντιγράφουν υλικό από την Ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό και μόνο στο μέτρο που απαιτείται τη δημιουργία διαθέσιμων στο κοινό δεικτών αναζήτησης των υλικών, αλλά όχι cachesή αρχείων τέτοιων υλικών.

1.6. Αποτροπή της χρήσης : Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποτρέπουμε από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών).

1.7. Ορισμοί: Στην παρούσα Συμφωνία, χρησιμοποιούμε διάφορους καθορισμένους όρους. Γνωρίζουμε πως είναι ορισμένοι, διότι αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. Όλοι αυτοί ορίζονται στο τέλος της παρούσας Συμφωνίας στο Άρθρο 13).

1.8  Στη δημιουργία – “ανέβασμα” προϊόντων στην ιστοσελίδα μπορεί να προβεί κάθε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο άνω των δεκαοκτώ (18) ετών που επιθυμεί να διαθέσει/πωλήσει/ ενοικιάσει τα προϊόντά του κατόπιν δημιουργίας σχετικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας.

1.9 Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να υπάρχουν. Ρητά απαγορεύεται να διατεθούν προς πώληση / ενοικίαση μέσω της ιστοσελίδας παντός είδους τρόφιμα.

1.10 Για τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού και την διάθεση προς πώληση ή ενοικίαση προϊόντων στην ιστοσελίδα μας δεν απαιτείται καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. Η διαδικασία είναι δωρεάν.

1.11 Το κέρδος που λαμβάνει ο Πωλητής από την πώληση / ενοικίαση2κάθε προϊόντος του είναι η καθαρή αξία του προϊόντος αυτού, αφαιρουμένου του 20% επί της καθαρής αυτής αξίας, ποσοστό που αποτελεί το ποσοστό προμήθειας της εταιρείας μας, μείον ποσοστό 2,5% που αφορά την προμήθεια της τράπεζας ή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που επιβαρύνει την αγορά-πώληση όταν αυτή πραγματοποιείται μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας, ή vivawalletή paypal. Τα ανωτέρω ποσοστά δύναται να αναπροσαρμοστούν από την εταιρεία μας αφού βεβαίως προηγηθεί σχετική ενημέρωση των Πωλητών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την προαναφερθείσα αυτή αναπροσαρμογή.

1.12 Κάθε Πωλητής έχει την ευχέρεια να κοστολογεί τα δικά του προϊόντα χωρίς την συγκατάθεση της εταιρείας μας αρκεί οι τιμές πώλησης / ενοικίασης που θέτει να είναι στο μέτρο του λογικού για τον μέσο καταναλωτή. Οι ορισθείσες τιμές από τον Πωλητή δε δύνανται να αυξηθούν από την ιστοσελίδα. Δύναται η δυνατότητα έκπτωσης στον Αγοραστή / Καταναλωτή μόνο κατώπιν συμφωνίας με τον πωλητή και το μέρος που θα αναλάβει το μειωμένο κέρδος. Η εταιρεία μας έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Πωλητή σύμφωνα με τα ανωτέρω στην 1.1 έως 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της παραγγελίας από τον Καταναλωτή.

1.13 Η εταιρεία μας προς καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, και με σκοπό την προώθηση των προϊόντων των Πωλητών, δύναται να διοργανώνει Εκθέσεις (ή/και «Bazaar») πώλησης των προϊόντων των Πωλητών σε φυσικούς χώρους, ανά τακτά ή και μη χρονικά διαστήματα, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία στους καταναλωτές, καθώς και την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα των δημιουργών δια ζώσης. Δεδομένου ότι η εταιρεία μας συμμετέχει ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων των Πωλητών, δίνει τη δυνατότητα στους Δημιουργούς να κοστολογούν οι ίδιοι ελεύθερα τα προϊόντα που διαθέτουν προς πώληση χωρίς την συγκατάθεση της εταιρείας μας. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα υπό πώληση στις διοργανωμένες από την εταιρεία μας εκθέσεις προϊόντα θα πρέπει σε προηγούμενο της έκθεσης χρόνο να έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και με τις ίδιες τιμές με αυτές που θα πωλούνται στην επικείμενη έκθεση. Και στην περίπτωση πώλησης των προϊόντων των Πωλητών σε φυσικό χώρο, τα ποσοστά προμήθειας του της εταιρείας μας παραμένουν τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1.11 του παρόντος, και θα αποδίδονται σε αυτούς κατά το συνήθη τρόπο και χρόνο και υπό τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία μας.

1.14 Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους στην ιστοσελίδα μας δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και Φ.Π.Α. (23%). Οι τιμές αυτές αφορούν στα προϊόντα και στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες από τον ιδιώτη Πωλητή. Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση εκ μέρους των Πωλητών, οφείλει να γίνει κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης των Χρηστών/Καταναλωτών.

1.15 Η υποβολή παραγγελίας για αγορά ή ενοικίαση προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως Καταναλωτής.

1.16 Για να προβείτε σε παραγγελία προϊόντος μέσω της ιστοσελίδας μας, εισάγετε αρχικά τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο Λογαριασμό σας ή δημιουργήστε νέο Λογαριασμό αν είστε νέος Χρήστης. Κατόπιν, επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα προσθέτετε στο Καλάθι Αγορών σας. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας και θα σας ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής για να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

1.17 Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία του προϊόντος υποχρεούστε όπως ενημερώνεστε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε καθώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα.

1.18 Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από της εταιρεία μας δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmationemail) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας.

1.19 Εξαιρετικά και μόνο στην περίπτωση οργάνωσης εκθέσεων ή Bazaarαπό την εταιρεία μας θα μπορούν να γίνονται φυσικές (μη ηλεκτρονικές) πωλήσεις – παραγγελίες, για τις οποίες θα εκδίδεται από την εταιρία το σχετικό παραστατικό, και για τις οποίες θα ισχύουν κατ ‘ αναλογία οι όροι του παρόντος.

1.20 Ο Αγοραστής / καταναλωτής, και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί τα έξοδα αποστολής/παραλαβής των προϊόντων μέσω ταχυμεταφοράς, μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα από δύο σημεία, ένα στο Νομό Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 10, στην έδρα της εταιρείας μας, και ένα από το Μαρούσι Αττικής, διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 3, από το υποκατάστημα της εταιρείας. Ομοίως, θα πρέπει και ο Πωλητής να παραδώσει τα προϊόντα σε μία από τις δύο παραπάνω διευθύνσεις ιδιοχείρως.

1.21 Η πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας, μέσω Πρωτοκόλλου Ασφαλείας Τεχνολογίας SSL(SecurityCertificate& SSLTechnology). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής είτε μέσω ασφαλούς συναλλαγής PayPal, είτε μέσω αντικαταβολής είτε με κατάθεση του πληρωτέου ποσού στον λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία μας σε Τράπεζα εντός της Ελλάδος. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής μέσω vivawallet.

1.22 Η εκάστοτε Τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω της κάρτας που σας έχει παραχωρήσει προς χρήση και που έχετε στην κατοχή σας. Η εταιρεία μας δε δύναται να εγγυηθεί για την ασφάλεια των συναλλαγών σας καθότι ο κίνδυνος αυτός έγκειται στην εκάστοτε Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα που χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή σας. Την ασφάλεια του περιβάλλοντος εισαγωγής των στοιχείων στην οποία θα μεταφέρεστε κατά τη διενέργεια αγοράς, οφείλει να διασφαλίζει η εκάστοτε τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα ή το αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (Vivaή Paypal). Hεταιρεία μας δεν παρακρατά προσωπικά στοιχεία και δεδομένα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών που προβαίνετε. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής/ προπληρωμένης σας κάρτας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα, η οποία οφείλει να διερευνήσει το παράπονο ή την καταγγελία σας. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι συνέβη το γεγονός αυτό να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

1.23 Σε περίπτωση προώθησης και πώλησης των προϊόντων των Πωλητών σε φυσικό χώρο όπως αναφέρουν οι παράγραφοι 1.19 ή/και 1.20 του παρόντος, η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί τοις μετρητοίς.

1.24 Εφόσον υποβάλλεται την παραγγελία σας, το προϊόν δύναται να σας αποσταλεί με δική σας δαπάνη μέσω της ACSκουριερ ή μεταφορικής εταιρείας όταν πρόκειται για ιδιαίτερα ογκώδη αντικείμενα. Η εταιρεία μας συνεργάζεται αποκλειστικά με την ACSCourierμε σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας της διαδικασίας αποστολής καθώς και της χαμηλότερης δυνατής τιμής προς ευχαρίστηση των Χρηστών/Καταναλωτών. Το επιλεγμένο προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχετε υποδείξει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας το αργότερο εντός 10 ημερών. Το κόστος αποστολής του προϊόντος υπολογίζεται αυτόματα κατά την διαδικασία αγοράς/ ενοικίασης στο Καλάθι Αγορών σύμφωνα με τον συμφωνημένο τιμοκατάλογο της ACS.  Στις περιπτώσεις, που η αποπληρωμή του προϊόντος έχει οριστεί να γίνει με αντικαταβολή, και το βάρος του προϊόντος δεν ξεπερνά τα δύο (2) κιλά, στο αρχικό κόστος, προστίθεται επιπλέον χρέωση την οποία βλέπετε στο Καλάθι Αγορών σας. Στις περιπτώσεις, που η αποπληρωμή του προϊόντος έχει οριστεί να γίνει με αντικαταβολή και σε περίπτωση, που το βάρος του προϊόντος ξεπερνά τα δύο (2) κιλά, τότε η αξία αγοράς αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της ACSκαι την συμφωνία που έχει με την εταιρεία μας.

1.25 Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Κυριακής και αργιών. Θα γνωρίζετε πάντα το κόστος αποστολής πριν από την τελική χρέωση της παραγγελίας σας.

1.26 Ο χρόνος αποστολής του προϊόντος υπόκειται σε επιφύλαξη εξαιτίας της διαθεσιμότητας του Πωλητή να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν στην ACS, ή μεταφορική ή στην έδρα ή το υποκατάστημα της εταιρείας μας, καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), όπου σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου να δηλώσετε εάν επιθυμείτε υπ’ αυτές τις συνθήκες την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Σε κάθε περίτπωση, εάν διαπιστώσουμε ότι η παραγγελία σας δεν έχει παραληφθεί από εσάς εντός 10 ημερών, επικοινωνούμε με τους αρμόδιους (πωλητή, ή ACS, ή μεταφορική) για να διαπιστώσουμε τα αίτια και να σας ενημερώσουμε σχετικά.

1.27 Η υπογραφή στο σχετικό έντυπο παραλαβής και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας είναι απαραίτητα για την παραλαβή του δέματος.

1.28 Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρεία μας, στη διεύθυνση l@luxury-moms.com. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

1.29 Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν μείνατε πλήρως ικανοποιημένοι από την αγορά σας, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας (Ν.2251/1994), υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς.

1.30 Οι πιθανοί λόγοι επιστροφής του προϊόντος που είχατε παραγγείλει είναι οι εξής κάτωθι:

α. Μη παραλαβή του προϊόντος λόγω απουσίας του παραλήπτη.

Το προϊόν είτε παραμένει στην Μεταφορική Εταιρία ή την Courierή την έδρα / υποκατάστημα της εταιρείας μας, είτε επιστρέφεται στον Πωλητή. Εάν ο Καταναλωτής επιθυμεί να ορίσει νέα ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την εταιρεία μας μέσω emailκαι κατόπιν η εταιρεία μας θα ορίσει νέα ημερομηνία αποστολής με χρέωση του Καταναλωτή.

β. Αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του προϊόντος έχει γίνει μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας ή μέσω της ασφαλούς συναλλαγής PayPal/vivawallet, ή με κατάθεση του πληρωτέου ποσού στον λογαριασμό που διατηρεί το η εταιρεία μας, ο Καταναλωτής δε δικαιούται επιστροφή των χρημάτων. Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του προϊόντος γίνεται μέσω αντικαταβολής τότε είναι δυνατή η πολιτική μη παραλαβής του προϊόντος και μην πληρωμής αυτού. Το προϊόν πάντα επιστρέφεται στον Πωλητή του.

γ. Μη ανταπόκριση του προϊόντος στην περιγραφή του ή και ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (πχ χρησιμοποιημένο, με σημάδια φθοράς κτλ).

Κάθε Πωλητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση / ενοικίαση μέσω της εταιρείας μας. Ως λογική απόρροια τούτου, κάθε πωλητής οφείλει να συμφωνεί με τις αρχές της καλής πίστης («ingoodwill»), και η οποία δεν αποτελεί ευθύνη της εταιρείας μας. Εν προκειμένω, σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος στον Πωλητή του λόγω έλλειψης ανταπόκρισης αυτού στην περιγραφή του ή λόγω ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (πχ μη λειτουργικό παιχνίδι, με σημάδια φθοράς κτλ), η εταιρεία μας κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Μεταφορική Εταιρία/Courier, θα μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία και με τα δύο μέρη για τη διασφάλιση μιας ικανοποιητικής λύσης και για τα δύο μέρη, σύμφωνη με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο Πωλητής θα έχει κάθε δικαίωμα να αποζημιώσει τον Καταναλωτή με τον πλέον κατάλληλο κατά τη γνώμη του τρόπο, η επιστροφή χρημάτων όμως αποτελεί ευθύνη της εταιρείας μας σύμφωνα και με τους όρους του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία της εταιρείας μας είναι οι Καταναλωτές να παραμένουν ευχαριστημένοι καθ’όλη τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου.

1.31 Σε κάθε περίπτωση και με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2251/1994, ως αυτός ισχύει σήμερα, το επιτρεπόμενο για επιστροφές χρονικό διάστημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 

 

2. Η εγγραφή σε μας και ο λογαριασμός σας

2.1. Γιατί να εγγραφείτε ; Ανάλογα με τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας μας ανά πάσα στιγμή, μπορεί να χρειαστεί ή όχι να εγγραφείτε για να χρησιμοποιείτε σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητά της ή για να έχετε μεγαλύτερη πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Ωστόσο, πρέπει να Εγγραφείτε για να προβείτε σε μία πώληδη, αγορά, ή διαδικασία ενοικίασης προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε μια νέα Εγγραφή ή να ακυρώσουμε ένα Λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή. Κάνετε Εγγραφή σε μας, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που αγοράζετε κάτι.

2.2. Πώς να εγγραφείτε : Για να Εγγραφείτε πρέπει να δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και, ενδεχομένως, κάποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες.

2.3. Κωδικοί πρόσβασης: Κατά την Εγγραφή, πρέπει επίσης να μας δηλώσετε τον κωδικό σας πρόσβασης. Πρέπει να κρατήστε εμπιστευτικό τον κωδικό πρόσβασης και να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που μη εξουσιοδοτημένος τρίτος πληροφορηθεί αυτόν τον κωδικό ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας την οποία γνωρίζετε. Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι ή υπεύθυνοι σε περίπτωση που κάποιος στον οποίο αποκαλύπτεται ο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιήσει (και / ή συναλλάσσεται μέσω) τις Υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα μας. Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη τήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού σας πρόσβασης.

2.4. Έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όλοι οι Λογαριασμοί πρέπει να έχουν δημιουργηθεί με μία έγκυρη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχετε τακτικά πρόσβαση. Τυχόν λογαριασμοί που είναι Εγγεγραμμένοι με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου άλλου ή με προσωρινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα κλείνονται χωρίς προειδοποίηση. Μπορούμε να απαιτήσουμε από τους χρήστες να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των Λογαριασμών τους, εάν θεωρήσουμε ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.5. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Η επιχείρησή μας πιθανώς να σας στείλει διαχειριστικά και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούμε επίσης να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του Λογαριασμού και τις αγορές , πωλήσεις ή ενοικιάσεις σας, καθώς και ενημερώσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας ή άλλες προωθητικές προσφορές. Μπορούμε επίσης να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που έχετε ήδη κάνει. (Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη των διαφημιστικών e-mailsμας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται μέσα σε κάθε τέτοια αλληλογραφία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

3. Περιεχόμενο Χρήστη

3.1. Περιεχόμενο Χρήστη: Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει στους κατόχους Λογαριασμού και τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας διάφορες ευκαιρίες για υποβολή ή ανάρτηση σχολίων, απόψεων, και άλλων επικοινωνιών, ή άλλου περιεχόμενου (συλλογικά, «Περιεχόμενο Χρήστη»). Το Περιεχόμενο Χρήστη μπορεί να υποβληθεί μέσω, ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες. Μπορεί να σας ζητηθεί να έχετε λογαριασμό για να υποβάλετε το Περιεχόμενο Χρήστη.

3.2. Δημιουργός του Περιεχόμενου Χρήστη: Με τη συμβολή οποιουδήποτε Περιεχόμενου Χρήστη, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ο δημιουργός του Περιεχομένου Χρήστη, ή αν ενεργείτε για λογαριασμό του δημιουργού, ότι έχετε ρητή εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από τον δημιουργό να υποβάλετε ή να δημοσιεύετε το Περιεχόμενο Χρήστη και ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χορήγηση των αδειών και παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία για το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη. Επιπλέον δηλώνετε και εγγυάστε (ή, εάν ενεργείτε εξ ονόματος του δημιουργού του Περιεχομένου Χρήστη, έχετε τη διαβεβαίωση ότι ο δημιουργός δηλώνει και εγγυάται) ότι η κοινή χρήση του Περιεχομένου Χρήστη για τους σκοπούς που επιλέξατε δεν θα παραβαίνει ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της δημοσιότητας ή της ιδιωτικότητας.

3.3. Περιορισμοί: Δεν θα ανεβάζετε, δημοσιεύετε ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα οποιοδήποτε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας, χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας. Η επιχείρησή μας δεν έχει κανένα ρητό βάρος ή ευθύνη για να σας παρέχει με ενδείξεις, σήμανση ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να σας βοηθήσει στον καθορισμό κατά πόσο το εν λόγω υλικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό σήμα. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκύπτει από οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων κυριότητας ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη που προκαλείται από μία τέτοια υποβολή. Άλλοι περιορισμοί και απαγορευμένες δραστηριότητες που θα πρέπει να γνωρίζετε αναφέρονται στο παρακάτω Άρθρο 5.

3.4. Χρήση του Περιεχόμενου Χρήστη: Η επιχείρησή μας έχει το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αναθεωρεί, επεξεργάζεται, δημοσιεύει, αρνείται να δημοσιεύει, αφαιρεί και να παρακολουθεί το Περιεχόμενο Χρήστη. Η επιχείρησή μας έχει επίσης το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αποκαλύπτει το Περιεχόμενο Χρήστη και τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη μετάδοσή του σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με την παρούσα Συμφωνία και οποιουσδήποτε κανόνες λειτουργίας που έχουν θεσπιστεί από την επιχείρησή μας, καθώς και να ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό ή εξουσιοδοτημένο αίτημα της κυβέρνησης. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό από την Ιστοσελίδα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται ή αφαιρούνται από την Ιστοσελίδα ή αλλού. Η επιχείρησή μας δεν έχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο Χρήστη σας και ενδέχεται να μην το χρησιμοποιεί καθόλου.

3.5. Τροποποίηση ή αφαίρεση Περιεχομένου Χρήστη: Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά καιρούς, μπορεί να είναι δυνατό να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλετε ή δημοσιεύετε μέσω του Λογαριασμού σας. Η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που τροποποιείτε ή αφαιρείτε θα τροποποιείται ή αφαιρείται από την Ιστοσελίδα ή αλλού, ή ότι το Περιεχόμενο Χρήστη θα πάψει να εμφανίζεται στο διαδίκτυο, σε μηχανές αναζήτησης, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, μέσο ή τεχνολογία.

3.6. Δημόσια Φύση του Περιεχόμενου Χρήστη: Γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη είναι δημόσιο. Κάθε πρόσωπο (είτε είναι χρήστης είτε όχι των Υπηρεσιών της επιχείρησής μας) μπορεί να διαβάσει το δικό σας Περιεχόμενο Χρήστη χωρίς τη γνώση σας. Παρακαλούμε να μην περιλαμβάνετε καμία επιπλέον προσωπική πληροφορία ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο Περιεχόμενο Χρήστη, εκτός αν θέλετε να δημοσιευτεί. Η επιχείρησή μας δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που αποκαλύπτετε σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη.

3.7. Αποποίηση ευθυνών: Κάθε Περιεχόμενο Χρήστη οποιουδήποτε είδους που γίνεται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος γίνεται από τον αντίστοιχο συγγραφέα (εις) ή του διανομέα (εις) και όχι από την επιχείρησή μας. Άλλοι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν Περιεχόμενο Χρήστη που είναι ανακριβές, παραπλανητικό ή απατηλό. Η επιχείρησή μας δεν προσυπογράφει και δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη και δεν θα φέρει ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εμπιστοσύνη σας σε αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη. Το Περιεχόμενο Χρήστη αντικατοπτρίζει τις απόψεις του προσώπου που το υποβάλλει και μπορεί να μην αντανακλά την άποψη της επιχείρησής μας. Η επιχείρησή μας δεν ελέγχει ή εγκρίνει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη και αποποιείται ειδικά κάθε ευθύνη που αφορά ή σχετίζεται με τη συμβολή σας, τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη και οποιεσδήποτε ενέργειες που προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε αποδοκιμαστέου Περιεχομένου Χρήστη.

3.8. Παραχώρηση: Κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλετε στην επιχείρησή μας μπορεί να εμφανίζεται ή μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να εμφανιστεί σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες, ή ένα μέρος των προσωπικών σας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, το όνομά σας, τα αρχικά, το όνομα χρήστη, το όνομα του λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, την τοποθεσία σας ή και άλλα προσωπικά στοιχεία. Χορηγείτε στην επιχείρησή μας ένα χωρίς καταβολή δικαιωμάτων (royalties), διαρκές, αμετάκλητο, εκχωρούμενο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, παγκόσμιο δικαίωμα χρήσης, διανομής, επίδειξης, προσφοράς προς πώληση-ενοικίαση και πώλησης των προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη σας, ανεξαρτήτως εάν το Περιεχόμενο Χρήστη εμφανίζεται μόνο του ή ως μέρος άλλων έργων, καθώς και με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, είτε είναι τώρα γνωστή είτε θα αναπτυχθεί στο μέλλον και χορηγείτε ταυτόχρονα το δικαίωμα να παραχωρεί τα δικαιώματα αυτά σε πολλαπλά επίπεδα των υπο-αδειούχων και όλα αυτά χωρίς αποζημίωση προς εσάς. Ωστόσο, η επιχείρησή μας δεν έχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη.

3.9. Άδεια: Όπως ισχύει ανάμεσα σε εσάς και την επιχείρησή μας, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας επί και στο Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλετε ή δημοσιεύετε. Ωστόσο, συνεισφέροντας το Περιεχόμενο Χρήστη ή άλλες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα μας χορηγείτε στην επιχείρησή μας ένα χωρίς καταβολή δικαιωμάτων (royalties), διαρκές, αμετάκλητο, εκχωρούμενο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων εξ αυτού, δημοσίευσης, τροποποίησης, μετάφρασης, διανομής, εκτέλεσης, προβολής, μετάδοσης, προσφοράς προς πώληση και πώλησης του Περιεχομένου Χρήστη σας μόνου του ή ως μέρος άλλων έργων με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, είτε είναι τώρα γνωστή είτε θα αναπτυχθεί στο μέλλον, και να παραχωρείτε αυτά τα δικαιώματα σε πολλαπλά επίπεδα των υπο-αδειούχων και όλα αυτά χωρίς αποζημίωση προς εσάς. Παραιτείστε από οποιαδήποτε «ηθικά δικαιώματα» ή άλλα δικαιώματα σε σχέση με την απόδοση της πατρότητας ή την ακεραιότητα των υλικών όσον αφορά το Περιεχόμενο Χρήστη που μπορεί να έχετε δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου υπό οποιαδήποτε νομική θεωρία. Η επιχείρησή μας για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή προσωπικών πληροφοριών που υποβάλλονται, περιλαμβάνει τη χρήση για προωθητικές ενέργειες, τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς, σχόλια σε εμπόρους, ποιοτικό έλεγχο ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό.

3.10. Πνευματική Ιδιοκτησία και Διαδικασία : Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να παύσει το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας οποιουδήποτε παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου άλλου. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό έχει αναρτηθεί μέσω της Ιστοσελίδας από ένα χρήστη με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και θα θέλατε να θέσετε αυτό το υλικό σε γνώση της επιχείρησής μας, θα πρέπει να μας παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) την ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του προστατευόμενου έργου, (β) την ταυτοποίηση του προστατευόμενου έργου και τη θέση στην Ιστοσελίδα του έργου που φέρεται ότι προκαλεί παραβίαση, (γ) γραπτή δήλωση ότι έχετε καλοπίστως την πεποίθηση ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο, (δ) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mailκαι (ε) μια δήλωση από εσάς ότι οι ανωτέρω πληροφορίες στην ανακοίνωση σας είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής μας για καταγγελίες σχετικά με παραβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι:

l@luxury-moms.com

3.11. Αυτόκλητες Ιδέες: Δεν δεχόμαστε ή εξετάζουμε, άμεσα ή μέσω οποιουδήποτε υπαλλήλου αυτόκλητες ιδέες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών ή προτάσεων σχετικά με νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, βελτιώσεις, ονόματα ή τεχνολογίες, διαφημιστικές εκστρατείες και μάρκετινγκ, σχέδια ή άλλες προσφορές. Μην μας αποστέλλετε (ή οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους μας) τυχόν αυτόκλητες ιδέες, προτάσεις, υλικό, εικόνες ή άλλες εργασίες σε οποιαδήποτε μορφή ("Αυτόκλητα Υλικά"). Αν μας στείλετε Αυτόκλητο Υλικό, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επιστολή ή άλλους όρους που τις συνοδεύουν:

·        Η επιχείρησή μας δεν έχει καμία υποχρέωση να επανεξετάζει κάθε Αυτόκλητο Υλικό, ούτε να τηρεί το απόρρητο κάθε Αυτόκλητου Υλικού, και

·        Η επιχείρησή μας θα κατέχει και μπορεί να χρησιμοποιήσει και να αναδιανείμει το Αυτόκλητο Υλικό για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς περιορισμούς και χωρίς καμία υποχρέωση να παρέχει αναγνώριση σε εσάς ή να σας αποζημιώσει.

4. Πρότυπα και περιορισμοί ευθύνης της επιχείρησης

4.1. Τα πρότυπα με βάση τα οποία λειτουργούμε: Η επιχείρησή μας καταβάλλει πάντοτε κάθε προσπάθεια σε όσα κάνει και υπόσχεται ότι:

4.1.1. θα καταβάλουμε κάθε εύλογη φροντίδα και δεξιότητα στην εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας,

4.1.2. δεν θα αντιβαίνουμε στις απαιτήσεις της επαγγελματικής επιμέλειας σε όσα ενεργούμε.

4.2. Το Άρθρο 4 είναι σημαντικό: Αυτό το άρθρο 4 υπερισχύει όλων των υπολοίπων άρθρων της παρούσας Συμφωνίας και διατυπώνει τη συνολική Ευθύνη μας όσον αφορά την εκτέλεση, τη μη εκτέλεση, τη δήθεν εκτέλεση ή καθυστέρηση στην εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας ή των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε αγοράς (ή οποιοδήποτε μέρος τους) ή άλλως σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή τη σύναψη ή την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας.

4.3. Για τι είμαστε υπεύθυνοι: Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για οποιαδήποτε Ευθύνη για (i) απάτη, (ii) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια μας, (iii) σοβαρό παράπτωμα από εμάς, εκτός από σοβαρό παράπτωμα που δεν προκαλείται από την ίδια την επιχείρηση, ή (iv) οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την ισχύουσα νομοθεσία. Είστε υποχρεωμένος να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ή τη μείωση των ζημιών.

4.4. Κατηγορίες απώλειας για τις οποίες δε φέρουμε ευθύνη: Με την επιφύλαξη του Όρου 4.3, δεδομένου ότι παρέχουμε μόνο την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες για τη μη εμπορική χρήση από εσάς, δεν είμαστε ποτέ υπεύθυνοι για:

4.4.1. απώλεια εσόδων ή εισοδήματος απώλεια εισοδήματος ή εσόδων,

4.4.2. απώλεια πραγματικών ή προσδοκώμενων κερδών (διαφυγόντα κέρδη),

4.4.3. Απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και

4.4.4. έμμεση ή επακόλουθη ζημία (και για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, με τη φράση «επακόλουθη ζημία» νοούμε τις «επακόλουθες ζημίες ανεξάρτητα αν οι ζημίες αυτές είναι προβλέψιμες, γνωστές, προβλεφθείσες ή άλλες»).

5. Οι υποχρεώσεις σας

5.1. Ακριβείς πληροφορίες : Εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την Εγγραφή και που αποτελούν τμήμα του Λογαριασμού σας κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς και ότι θα μας ενημερώσετε έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στα εν λόγω στοιχεία ενημερώνοντας τις λεπτομέρειες στο Λογαριασμό σας.

5.2. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας: Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίζετε ότι κάθε Είδος ή πληροφορίες (ή Προϊόντα) που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

5.3. Πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε: Χωρίς περιορισμό, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μη χρησιμοποιείτε ή να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε άλλο να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα:

5.3.1. Για το “ανέβασμα”, αποστολή ή λήψη οποιουδήποτε υλικού, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη, το οποίο δεν είναι πολιτισμένο ή καλόγουστο,

5.3.2. Για να “ανεβάζετε”, να στείλετε ή να λάβετε οποιοδήποτε υλικό, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη, το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, επιζήμιο, απειλητικό, υβριστικό, μισητό, ρατσιστικό, ομοφοβικό, παραβατικό, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, κατάφωρα προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο ή με απειλητικό χαρακτήρα, βλάσφημο ή συκοφαντικό ή με δυσφημιστικό χαρακτήρα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που συνιστά ασέβεια δικαστηρίου ή παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας, ή που παραβαίνει τα δικαιώματα ενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων επί της προσωπικότητας, δημοσιότητας ή απορρήτου ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων,

5.3.3. Για να “ανεβάζετε”, να στέλνετε ή να λαμβάνετε οποιοδήποτε υλικό, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη, για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες ή / και εγκρίσεις (από εμάς ή τρίτους), ή που συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να είναι αντίθετη προς το νόμο ή να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο.

5.3.4. Για να “ανεβάζετε”, να στέλνετε ή να λαμβάνετε οποιοδήποτε υλικό που είναι τεχνικά επιβλαβές (συμπεριλαμβανομένων των ιών υπολογιστών, logic bombs, Trojan horses, worms, επιβλαβών στοιχείων, κατεστραμμένων δεδομένων, κακόβουλου λογισμικού, επιβλαβών δεδομένων, ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να διακόψει, παρεμβάλει, καταστρέψει ή κατ’ άλλο τρόπο να προκαλέσει απώλεια, βλάβη, καταστροφή ή περιορισμό στην λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών),
5.3.5. Για να προκαλέσει εκνευρισμό, ενόχληση, ή περιττό άγχος,
5.3.6. Για να υποκλέπτετε ή να προσπαθείτε να παρακολουθήσετε οποιεσδήποτε επικοινωνίες που μεταδίδονται μέσω ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος,
5.3.7. Για σκοπούς άλλους από τους οποίους τα έχουμε σχεδιάσει ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν,
5.3.8. Για οποιοδήποτε δόλιο σκοπό, ή
5.3.9. Με οποιονδήποτε τρόπο που θεωρείται ότι υποκινεί το μίσος ενάντια σε κάθε εθνοτική, θρησκευτική ή οποιαδήποτε άλλη μειονότητα ή να θεωρηθεί άλλως ότι επηρεάζει δυσμενώς οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ή οντότητα.
5.4. Απαγορευμένες χρήσεις : Οι ακόλουθες χρήσεις της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών απαγορεύονται ρητά και δεσμεύεστε να μην κάνετε (ή να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλο να κάνει) οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:
5.4.1. Μεταπώληση των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας,
5.4.2. Προσκόμιση ψευδών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ψευδώνυμων, διευθύνσεων και στοιχείων επικοινωνίας και δόλιας χρήσης των αριθμών της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.
5.4.3. Προσπάθεια παράκαμψης της ασφάλειας ή του δικτύου μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς, σύνδεσης σε ένα διακομιστή ή Λογαριασμό που δεν έχετε ρητά εξουσιοδοτηθεί να έχετε πρόσβαση, ή της εξέτασης της ασφάλειας των άλλων δικτύων,
5.4.4. Πρόσβαση στις Υπηρεσίες (ή στην Ιστοσελίδα) με τέτοιο τρόπο ώστε να, ή διάπραξη οποιασδήποτε πράξης που θα μπορούσε ή μπορεί, επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας ή ότι άλλο διακόπτει ή παρεμβαίνει στη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του,
5.4.5. Εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής παρακολούθησης δικτύου που θα αναχαιτίσει δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς,
5.4.6. Την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ή άλλου διαφημιστικού υλικού σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ζητήσει το εν λόγω υλικό. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή αυτόκλητων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για διαφημιστικό, προωθητικό σκοπό, ή αναγγελίες με ενημερωτικό χαρακτήρα,και πολιτικά ή θρησκευτικά φυλλάδια. Τέτοιο υλικό μπορεί να σταλεί μόνο σε εκείνους που το έχουν ζητήσει ρητά. Εάν ένας παραλήπτης ζητήσει τη διακοπή της λήψης αλληλογραφίας τέτοιας φύσης, δεν μπορείτε να στείλετε στο συγκεκριμένο άτομο περαιτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
5.4.7. Να δημιουργήσετε ή να διαβιβάσετε "αλυσιδωτές επιστολές" ή άλλες "πυραμίδες" κάθε είδους, έστω και αν ο παραλήπτης επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους αλληλογραφία,
5.4.8. Να στέλνετε κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων της αποστολής σε ένα χρήστη ή ιστοσελίδα πολύ μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
5.4.9. Να προβαίνετε σε αθέμιτες συνεργασίες ή συναλλαγές με την επιχείρησή μας, έναν Πωλητή (όπως η έναρξη συνεργασιών ή συναλλαγών υποτίθεται για λογαριασμό τρίτου, όπου δεν έχετε καμία εξουσία να δεσμεύετε το εν λόγω τρίτο μέρος ή ναπροσποιείστε ότι είστε κάποιος τρίτος),
5.4.10. Να προβείτε στη χρήση των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας (ή οποιαδήποτε σχετική λειτουργικότητα και των δύο) κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας,
5.4.11. Να προβείτε στη χρήση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, ή την παραποίηση, των πληροφοριών επικεφαλίδας του μηνύματος,
5.4.12. Να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε παράνομη ή εγκληματική δραστηριότητα σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών ή / και της Ιστοσελίδας, ή
5.4.13. Αντιγραφή ή χρήση οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς.
5.5. Εξοπλισμός : Οι Υπηρεσίες και η χρήση της Ιστοσελίδας δεν περιλαμβάνει τη διάθεση υπολογιστή ή άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες. Για τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, απαιτείται σύνδεση στο Internet και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Εμείς δεν φέρουμε ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλες δαπάνες που μπορεί να υποστείτε.
6. Κανόνες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και την ιστοσελίδα
6.1. Λάθη και παραλείψεις : Δεν είμαστε υπεύθυνοι για λάθη ή παραλείψεις (π.χ., την αναγραφή της τιμής / αξίας ενός προϊόντος στην τιμή του 1,99 Ευρώ αντί για 199 Ευρώ!) αν έχουμε συμμορφωθεί με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας. Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή παραλείψεις, το συντομότερο δυνατό αφότου μας γνωστοποιηθούν. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, να τροποποιούμε, να αντικαθιστούμε, να αναστέλλουμε ή να αφαιρούμε περιοδικά χωρίς προειδοποίηση οποιοδήποτε Κουπόνι, Είδος, Υπηρεσίες ή πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή που αποτελούν τμήμα των Υπηρεσιών.
6.2. Ιοί και παρόμοια θέματα: Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες ή η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.
6.3. Διακοπή πρόσβασης: Αν και θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση στις Υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα, η πρόσβαση στις Υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί, περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και των Υπηρεσιών μας μπορούν επίσης να περιορίζονται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών. Εμείς θα προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να εμποδίζουμε την πρόσβαση και/ ή να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε οποιοδήποτε υλικό το οποίο κατά την εύλογη γνώμη μας, μπορεί να οδηγήσει σε αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας.
6.4. Κλείσιμο λογαριασμών: Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείνουμε Λογαριασμούς εάν κάποιος χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης μας (δηλαδή, την παρούσα Συμφωνία), συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που αυτός φαίνεται να χρησιμοποιεί proxy IPs (διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet), προκειμένου να προσπαθήσει να κρύψει τη χρήση πολλαπλών Λογαριασμών, ή εάν ένας χρήστης προσποιείται ότι βρίσκεται σε μια χώρα διαφορετική από όπου κατοικεί στην πραγματικότητα, ή αν διαταράσσει την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο.
6.5. Πολλαπλοί Λογαριασμοί: Εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς Λογαριασμούς, εάν ενεργήσουμε εναντίον σας, μπορεί να ληφθούν μέτρα εναντίον όλων των Λογαριασμών σας.
7. Αναστολή και καταγγελία
7.1. Εάν εσείς (ή οποιοσδήποτε άλλος εκτός από εσάς, με την άδειά σας χρησιμοποιεί) τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να αναστείλουμε τη χρήση των Υπηρεσιών ή / και της Ιστοσελίδας (εν όλω ή εν μέρει).
7.2. Εάν αναστείλουμε τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα, μπορούμε να αρνηθούμε να αποκαταστήσουμε τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα, μέχρι να λάβουμε διαβεβαίωση από εσάς, σε μορφή που θεωρούμε αποδεκτή, ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράβαση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.
7.3. Η επιχείρησή μας θα συνεργάζεται πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική εντολή που θα ζητά ή θα διατάσσει την επιχείρησή μας να αποκαλύψει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη της παρούσας Συμφωνίας.
7.4. Χωρίς περιορισμό σε οτιδήποτε άλλο στο παρόν Άρθρο 7, θα δικαιούμαστε άμεσα ή ανά πάσα στιγμή (εν όλω ή εν μέρει) να: Αναστέλλουμε τις Υπηρεσίες ή / και την Ιστοσελίδα, ii) να αναστέλλουμε τη χρήση των Υπηρεσιών ή / και της Ιστοσελίδας, iii) να αναστέλλουμε τη χρήση των Υπηρεσιών ή / και της Ιστοσελίδας για τα άτομα που θεωρούμε ότι συνδέονται με εσάς (με οποιονδήποτε τρόπο) και/ή iv) να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία αμέσως εάν:
7.4.1. έχετε διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση της παρούσας Συμφωνίας,
7.4.2. υποψιαζόμαστε, για βάσιμους λόγους, ότι έχετε, θα μπορούσατε ή θα διαπράξετε παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, ή
7.4.3. υποψιαζόμαστε, για βάσιμους λόγους, ότι μπορεί να έχετε διαπράξει ή υποπέσει σε απάτη εις βάρος μας ή οποιουδήποτε προσώπου.
7.5. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στο παρόν Άρθρο 7, μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή.
7.6. Το δικαίωμά μας να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή μέσο αποκατάστασης που μπορεί να έχουμε σε σχέση με οποιαδήποτε παράβαση, ή τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που υπήρχαν πριν από την καταγγελία.
8. Προστασία δεδομένων
8.1. Παρακαλούμε δείτε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας η οποία συνιστά μέρος της παρούσας Συμφωνίας.
8.2 Στο μέτρο που οι παρεχόμενες Υπηρεσίες απευθύνονται σε Χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως Καταναλωτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.
 
8.3 Χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με άρθρο 4α του Ν. 2251/1994. Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή των Όρων να υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύμβαση αναιτιολόγητα και αζημίως. Υπαναχώρηση δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που η εκτέλεση της σύμβασης έχει ολοκληρωθεί πλήρως κατόπιν αιτήματος του Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει οφείλει να εξοφλήσει τις χρεώσεις της επιχείρησής μας που αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες που έλαβε στο πλαίσιο της παρούσας.
 
8.4 Αναφορικά με το δικαίωμα πληροφόρησης Χρήστη υπό την ιδιότητά του ως Καταναλωτή, οι σχετικές διατάξεις εντάσσονται στον Όρο 1 περί πληροφόρησης των Χρηστών από την εταιρεία μας.
9. Διαφημίσεις
9.1. Όλες οι διαφημίσεις μπορεί να παραδίδονται για λογαριασμό μας από μια τρίτη εταιρεία διαφήμισης, η οποία μπορεί, για λογαριασμό μας, να τοποθετήσει ή να αναγνωρίσει ένα μοναδικό "cookie" στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εάν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και να γνωρίζετε τις επιλογές σας για να μην έχει αυτές τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από κάθε εταιρεία, δείτε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
10. Σύνδεσμοι προς και από άλλες ιστοσελίδες
10.1. Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (εφεξής «Άλλες Ιστοσελίδες »), οι εν λόγω Άλλες Ιστοσελίδες συνδέονται απλώς για να παρέχουν πληροφορίες μόνο και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, δεν δεχόμαστε και εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για Άλλες Ιστοσελίδες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα των Άλλων Ιστοσελίδων (συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook) και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύπτει από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις Ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα, θα το πράττετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
11. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
11.1. Η επιχείρησή μας σας δίνει περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και για τυχόν πρόσθετους όρους και πολιτικές που ορίζονται από την επιχείρησή μας. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, τα αναγνωριστικά κοινωνικών μέσων, σχέδια, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε μη) της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, (με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 11.4) τα υλικά, οι πληροφορίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή η πρόσβαση ως μέρος των Υπηρεσιών, οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από εμάς, ολόκληρος ο σχεδιασμός ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, ήχος, δεδομένα, όλες οι συλλογές λογισμικού, ο υποκείμενος κώδικας πηγών και το λογισμικό (περιλαμβανομένων των μικροεφαρμογών και των δεσμών ενεργειών), καθώς και όλα οι επιλογές τους, ο συντονισμός, η διαρρύθμιση και η ενίσχυσή τους θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας (ή των δικαιοπαρόχων μας). Δεν κατέχετε και δεν πρέπει να επιχειρείτε να αποκτήσετε οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή τίτλο σε οποιαδήποτε τέτοια ιδιοκτησία. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
11.2. Κανένα από τα υλικά που απαριθμούνται στην παράγραφο 11.1 ανωτέρω, εν όλω ή εν μέρει, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, διανεμηθεί, εκδοθεί, ληφθεί ηλεκτρονικά, εμφανιστεί, αναρτηθεί, εκτελεστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, να πωλείται, ενοικιάζεται, μεταπωληθεί, να δοθεί άδεια ή υπο-άδεια, να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή την με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της επιχείρησής μας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός εάν οριστεί άλλως ρητώς δυνάμει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε, ωστόσο, να ανακτήσετε και να εμφανίσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σε μια οθόνη υπολογιστή, να αποθηκεύετε το εν λόγω περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο). Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, προβολή, εκτέλεση ή χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των υλικών, πληροφοριών ή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την άδειά μας. Εάν η λήψη, αντιγραφή, αναδιανομή, αναμετάδοση ή αναδημοσίευση υλικού επιτρέπεται από το νόμο, θα κάνετε ανεξάρτητη απόδοση ή / και δεν θα κάνετε καμία αλλαγή ή διαγραφή οποιωνδήποτε αναφορών σε συντάκτες, εμπορικό σήμα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων. Αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας με τη λήψη κατοχυρωμένου υλικού. Οποιαδήποτε παράβαση των περιορισμών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που μπορεί να σας υποβάλει σε αστικές ή / και ποινικές κυρώσεις. Επιπλέον, δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση που υπερβαίνει ή παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία.
11.3. Σήματα στην Ιστοσελίδα που δεν ανήκουν στην επιχείρησή μας μπορεί να υπόκεινται σε άδεια από τον κάτοχο αυτού του εμπορικού σήματος, στην οποία περίπτωση η άδεια αυτή είναι προς όφελος αποκλειστικά και χρήσης της επιχείρησής μας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ή μπορεί να είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
11.4. Ο τίτλος, τα δικαιώματα κυριότητας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του και για το περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο με τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη περιεχομένου ή του Πωλητή και μπορεί να προστατεύονται από τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλο νόμο. Αυτή η Συμφωνία δε σας δίνει κανένα δικαίωμα σε τέτοιο περιεχόμενο με εξαίρεση τις άδειες που χορηγούνται δυνάμει αυτής.
11.5. Κάθε υλικό που εσείς μεταδίδετε ή αναρτάτε ή υποβάλλετε στη Ιστοσελίδα (ή άλλως σε εμάς) θα θεωρείται (και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο) μη εμπιστευτικό και μη-ιδιόκτητο, με την επιφύλαξη του Άρθρου 3, τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε λεπτομερειών πληρωμής σας που μας δίνετε για τον σκοπό της πραγματοποίησης μιας πληρωμής. Αν για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε μέρος της εν λόγω δήλωσης δεν λειτουργεί με βάση το νόμο, για οτιδήποτε προμηθεύετε στην εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή (δηλαδή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Ιστοσελίδας ή άλλως) μας παρέχετε χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων (royalties), ένα διαρκές, αμετάκλητο, με δυνατότητα παραχώρησης υποάδειας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, μεταβιβάσιμο μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημοσίευσης, διανομής, προβολής και εκτέλεσης σε παγκόσμια κλίμακα κάθε τέτοιου υλικού, και σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, είτε είναι τώρα γνωστό είτε θα αναπτυχθεί στο μέλλον, και παραχώρησης των εν λόγω δικαιωμάτωνσε πολλαπλά επίπεδα υπο-αδειούχων και όλα αυτά χωρίς αποζημίωση προς εσάς, για τους σκοπούς της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και την παροχή των Υπηρεσιών.
12. Γενικές διατάξεις
12.1. Ερμηνεία: Στην παρούσα Συμφωνία:
12.1.1. Οι λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κεφαλαιουχικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες και ενώσεις ατόμων χωρίς νομική προσωπικότητα,
12.1.2. Οι επικεφαλίδες των άρθων, όπως («12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» στην αρχή του παρόντος Άρθρου) και οι τίτλοι των Παραγράφων (όπως «Ερμηνεία:» στην αρχή της παρούσας παραγράφου 10.1.2) είναι καθαρά για λόγους αναφοράς και δε συνιστούν τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης ούτε επηρεάζουν την ερμηνεία τους, και
12.1.3. Οι αναφορές στα «περιλαμβάνει (ουν)» και «συμπεριλαμβανομένου/(ων)» θεωρούνται ότι σημαίνουν αντίστοιχα «περιλαμβάνει (ουν) χωρίς περιορισμό» και «συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό».
12.2. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνεύεται ως δημιουργία σχέσης κοινοπραξίας, εταιρείας ή αντιπροσώπευσης ανάμεσα σε εσάς και εμάς και κανένα μέρος δεν θα έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, χρέος ή έξοδα ή να συνάψει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή άλλες συμφωνίες στο όνομα ή για λογαριασμό του άλλου.
12.3. Κανένας άλλος όρος: Με εξαίρεση, όπως αναφέρεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, κάθε εγγύηση, προϋπόθεση και άλλος όρος, είτε ρητός είτε σιωπηρός, με νόμο, το κοινό δίκαιο ή κατ’ άλλως εξαιρούνται δια του παρόντος στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
12.4. Εκχώρηση: Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η ανάθεση ή η κατά’ άλλον τρόπο μεταβίβαση όλων ή οποιουδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσεις της παρούσας Συμφωνίας. Θα έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ή κατ΄ άλλον τρόπο να αναθέσουμε όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
12.5. Γεγονότα πέραν του ελέγχου μας: Δε θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας εμποδίζεται ή αποτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο που υπερβαίνει τον εύλογο έλεγχό μας.
12.6. Μη αποποίηση: Καμία παραίτηση από εμάς σχετικά με οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους σας δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας δε θα ισχύει ούτε θα θεωρείται ως παραίτηση από εμάς σχετικά με οποιεσδήποτε μελλοντικές παραβάσεις, είτε παρόμοιου είτε διαφορετικού χαρακτήρα. Καμία παραχώρηση χρόνου από εμάς ή άλλη επιείκεια ή ανοχή εκ μέρους μας προς εσάς, δε θα αποδεσμεύει, απαλλάσσει ή κατ’ άλλο τρόπο επηρεάζει την Ευθύνη σας δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.
12.7. Γνωστοποιήσεις: Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, οι γνωστοποιήσεις προς οποιοδήποτε από τα δύο μέρη θα γίνονται εγγράφως και θα παραδίδονται ιδιοχείρως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (με εξαίρεση, εάν μας στέλνετε μία ειδοποίηση για τους σκοπούς μιας νομικής διαδικασίας), με φαξ ή με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, προς εσάς στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει ή προς εμάς στην έδρα μας.
12.8. Μη ύπαρξη δικαιωμάτων τρίτων: Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ισχύουν εξίσου έναντι και τρίτων-παρόχων περιεχομένου και δικαιοπαρόχων και η καθένας εξ αυτών θα έχει το δικαίωμα να διεκδικεί και να επιβάλλει τις εν λόγω διατάξεις άμεσα ή για λογαριασμό τους (ενώ η παρούσα Συμφωνία είναι δυνατό να μεταβάλλεται ή να ακυρώνεται χωρίς τη συγκατάθεση των εν λόγω μερών). Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, κανένας εκ των όρων της παρούσας Συμφωνίας δε μπορεί να επιβληθεί κατ’ άλλον τρόπο από οποιονδήποτε άλλο που δεν είναι συμβαλλόμενος. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από αυτά που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση ανωτέρω, εσείς και εμείς είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να επιβάλλουμε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.
12.9. Διατήρηση σε ισχύ: Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των Άρθρων 1, 3, 4, 7, 11, 12 και 13 της παρούσας Συμφωνίας μαζί με εκείνες τις διατάξεις που είτε διατυπώνονται με σκοπό τη διατήρησή τους σε ισχύ μετά τη λήξη ή την καταγγελία της Συμφωνίας είτε από τη φύση ή το περιεχόμενό τους θεωρούνται ότι θα διατηρούνται σε ισχύ μετά την εν λόγω καταγγελία, θα διατηρούνται σε ισχύ μετά την εν λόγω λύση της Συμφωνίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα, και πάλι οι διατάξεις των όρων και των προϋποθέσεων που θα ισχύουν τότε θα διέπουν την εκ νέου χρήση των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Κουπόνια που έχουν αγοραστεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τότε οι διατάξεις που ισχύουν για τα Κουπόνια θα διατηρήσουν της ισχύ τους και μετά την λύση της παρούσας Συμφωνίας.
12.10. Διαχωρισμός: Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανίσχυρη, η συγκεκριμένη διάταξη θα αφαιρεθεί από την παρούσα Συμφωνία και όπου είναι εφικτό δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα και εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.
12.11. Εφαρμοστέο δίκαιο: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών σχετικά με τους παρούσα Συμφωνία. Εάν επιθυμείτε να προβάλετε νομική αξίωση εναντίον μας, η παρούσα Συμφωνία (και όλες οι μη-συμβατικές σχέσεις μεταξύ μας) θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα υπάγονται δια του παρόντος στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
12.12 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 αρμόδιες αρχές για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των Χρηστών και της εταιρείας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρ. 11 του Ν. 2251/1994. Στο μέτρο που οι Χρήστες, στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας δεν φέρουν την ιδιότητα του καταναλωτή, εάν επιθυμούν τον φιλικό διακανονισμό/ διευθέτηση μία διαφοράς συνιστάται να συμβουλεύονται εκ των προτέρων τις ανωτέρω αρχές σχετικά με την κατά περίπτωση αρμοδιότητά τους.
13. Ορισμοί
Στην παρούσα Συμφωνία, χρησιμοποιούμε διάφορους καθορισμένους όρους. Γνωρίζουμε πως είναι καθορισμένοι, διότι αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. Η έννοια τους έχει ως κατωτέρω :
«Λογαριασμός» σημαίνει ο λογαριασμός σας στο  www.luxury-moms.com.
«Ευθύνη» σημαίνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν αιτία (συμπεριλαμβανομένης της αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης, αδικοπραξίας, απάτης, αξίωσης προς αποκατάσταση ή οποιασδήποτε άλλης τυχόν αιτίας) που σχετίζεται ή προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης που προβλέπεται ρητά δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή προκύπτει λόγω της ακυρότητας ή του ανίσχυρου οποιουδήποτε όρου εκ των παρόντων Όρων Χρήσης) - και για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, όλες οι αναφορές στον όρο «Συμφωνία» θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει κάθε σύμβαση παρακολουθηματική.
«Ιστοσελίδα» είναι οι ιστότοποι, κινητές εφαρμογές, ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή υπηρεσίες, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή οποιαδήποτε μεμονωμένη ιστοσελίδα, ιστοσελίδες εξειδικευμένες για επιχειρηματικούς εταίρους, εμπόρους, πόλεις ή άλλες ιστοσελίδες εξειδικευμένες σε συγκεκριμένους τομείς που συνδέονται με ή παραπέμπουν στους παρόντες όρους χρήσης.
«Εγγράφομαι» σημαίνει δημιουργώ ένα Λογαριασμό στην Ιστοσελίδα και «Εγγραφή» σημαίνει την ενέργεια δημιουργίας ενός Λογαριασμού.
«Υπηρεσίες» νοούνται όλες ή οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας (ή μέσω άλλης ηλεκτρονικής - ή άλλης – επικοινωνίας από την επιχείρησή μας), συμπεριλαμβανομένων των κινητών εφαρμογών, του ενημερωτικού δελτίου μας, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε και των υπηρεσιών πληροφορικής, των δυνατοτήτων περιεχομένου και συναλλαγών στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να κάνει κανείς μια αγορά).
«Προϊόντα» νοούνται τα αγαθά που περιγράφονται ως μέρος μίας διαδικασίας πώλησης, αγοράς ή ενοικίασης προϊόντων που απευθύνονται σε παιδιά (και για τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οικονομική συναλλαγή).
“Χρήστης": Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ως αυτές παρέχονται εκάστοτε από την εταιρεία μας υπό τους παρόντες Όρους.
“Καταναλωτής": όπως ορίζεται στον Ν. 2251/1994, ως εκάστοτε ισχύει.

loader

Γίνεται ανανέωση των αποτελεσμάτων.
Παρακαλώ περιμένετε

Το email που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη.

OK

Το username που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη.

OK

Το προϊόν που επιλέξατε, προστέθηκε στο καλάθι αγορών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ TAMEIO

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών σας

ΚΛΕΙΣΙΜΟ WISHLIST